Nazdar! :-)
Rolováním níže se dozvíš víc... V záhlaví stránky vpravo nahoře pak najdeš odkaz na rozpis akcí pro letošní rok.

CHCI SE PŘIHLÁSIT DO SOKOLA

Členský příspěvek dospělí.

500 Kč/rok

Členský příspěvek děti do 18- ti let.

200 Kč/rok

Poslání Sokola

Naším posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Cílem naší činnosti je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

VEDENÍ T. J. SOKOL PŘIBYSLAVICE

Ivan, Martin, Jirka, Martin, Zuzka

Na shledanou