Nazdar! :-)

Vítej na stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Přibyslavice 

CHCI SE PŘIHLÁSIT DO SOKOLA

Pronájem sokolovny Přibyslavice (nečlenové)

Venkovní kurt lze využívat bezplatně.

80 Kč/hod.

Pronájem sokolovny Přibyslavice (členové)

zdarma

Členský příspěvek dospělí.

500 Kč/rok

Členský příspěvek dospělí studenti.

300 Kč/rok

Členský příspěvek děti do 18 let.

200 Kč/rok

Poslání Sokola

Naším posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Cílem naší činnosti je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

VEDENÍ T. J. SOKOL PŘIBYSLAVICE

Ivan, Martin, Jirka, Martin

Nazdar