Zápisy
Zápisy ze schůzí Sokola

Schůze Leden 2019

Termín bude upřesněn

zápis bude dostupný po schůzi

Schůze konaná 13. 10. 2018

Pro případnou úpravu zápisu kontaktuj Martina

Schůze konaná 13. 9. 2018 18:30

Pro případnou úpravu zápisu kontaktuj Martina

Na shledanou